Laster...

Kvennhauen er en koselig, gammel husmannsplass oppi skogkanten, tilknyttet gården Ruud nordre på Bjørkelangen, i Aurskog-Høland kommune. Her tilbys Inn på tunet-tjenester: Dagaktivitets-tilbud for personer med demens i tidlig fase, eller kognitiv svikt. (Inntil 6 deltagere i gruppa).

Liv Ragnhild Kongtorp er ansvarlig for Inn på tunet-tilbudet på gården. Hun er sykepleier, med lang yrkeserfaring innen demensomsorg.

Bonden på gården, Hans Petter er Livs ektemann. Han driver økologisk mjølkeproduksjon. I tillegg har de høner , katter og smådyr av varierende art (kaniner, ender), og etter hvert vil det også bli sauer på gården.

Det legges vekt på fysisk aktivitet. Deltagerne bør være i relativt god fysisk form, ha utbytte av å være i en gruppe og kunne delta i aktivitetene på gården.

Aktivitetene vil variere etter vær, årstid og hva som skjer på gården, og etter brukernes interesser og dagsform. I tillegg til gå-turer i skog og mark kan aktivitetene være:

Stell av og kontakt med smådyr, arbeid i hagen og grønnsakshagen etter årstiden, småsnekring, maling, ved-arbeid, baking og tilbereding av mat.

Det vil bli servert frokost og et varmt måltid, hvor det er fokus på sunn og god mat og at det skal være sosialt og koselig rundt bordet.

Humor, sang og musikkterapi vil vektlegges i tilbudet.

Målet er at hver deltager skal få drive med aktiviteter de liker, bli sett og mestre noe hver dag i et lite og oversiktlig miljø. Dette vil skape trygghet, trivsel og økt livskvalitet for deltakerne, og også for deres pårørende.

Gården ble Inn på tunet godkjent via Matmerk sommeren 2016.

 

Kontaktperson: Liv Ragnhild Kongtorp
Adresse: Hornåsengveien 144, 1940 Bjørkelangen
Kommune: Aurskog-Høland
Telefon: 93 24 69 65
E-post: lrkongtorp@gmail.com

Tilbud: Dagaktivitetstilbud